Forzas do Orde I

 

Xefe/Cabo dos Gardas Municipais-Cabo de Roldas (Xefe dos Gardas Municipais e os Serenos)

 

Cargo creado en 1883.

 

1883

 

18?? Manuel Gómez Pérez. No cargo en 1892.

 

18?? José Herrera. Ex-cabo da Garda Civil. Faleceu estando no cargo en 1899.

 

1899 Juan Iglesias. Garda municipal ascendido.

 

1903, setembro. José Amoedo. Seguía no cargo en marzo de 1910.

 

1910, setembro. José López González. Sarxento xubilado da Garda Civil.

 

1911, febreiro. José Amoedo Barrera.

 

1911. Antonio Meigide. Cesado en setembro de 1911.

 

191? Ángel Rodríguez. En 1913 deixa o cargo por enfermidade, reincorporándose o último día de 1914 como garda 1º co mesmo soldo que o seu substituto.

 

1913, 14 de agosto. Bernardino Acosta Muíños

 

191? Abelardo Soto. Cesado en 1915.

 

191? Ángel Rodríguez. En 1915.

 

1915, abril. Euclides Ipiñalata Cortabarría.

 

191? Bernardino Acosta Muíños. Cesa, de novo, o 30-11-1919.

 

1920 / 1931, set. Alfredo Camiña Martínez “Desenvaina”. Primeiro interinamente e dende 1923 en propiedade. Destituido coa chega da IIª República.

 

1936 Juan González Lemos. Exercería de gardacostas do primeiro alcalde franquista, Francisco Cunqueiro.

 

1939, 19 de xullo. Delmiro Alonso Montes. Mutilado de guerra. Curiosamente cesaría en 1945 por pasar á situación de Mutilado.

 

194? Enrique Pérez Lois. Ex-garda civil. Trala creación da Policía Municipal, continúa no cargo.

 

 

 

31-1-1952 Fusiónase a Garda Municipal e o corpo de Arbitrios nacendo a Policía Municipal

 

 

 

 

Garda Municipal

 

1863, abril-1863, nov. Juan Ruíz

 

1863. Ramón Rial

 

1870, 23 de xaneiro. Antonio Otero Garrido.

 

187? José Muíños Mera. Cabo de serenos e garda municipal, o 11 de xaneiro de 1874 decídese que ocupe tan só a primeira praza.

 

1874, 11 de xaneiro. Pedro López. Fora destituido como sereno e readmitido nesta data como cabo de serenos e garda municipal.1874, 11 de xaneiro. Pedro López. Fora destituido como sereno e readmitido nesta data como cabo de serenos e garda municipal.1874, 11 de xaneiro. Pedro López. Fora destituido como sereno e readmitido nesta data como cabo de serenos e garda municipal. En outubro dese ano pasa a ser tan só sereno.

 

1874, outubro. Joaquín Méndez

 

18?? Maximino López. Renunciou en 1882

 

1882, febreiro. Vicente Piñeiro Piñeiro. Ex- garda municipal de Vigo e ex- garda civil.

 

18?? Antonio López. No cargo en 1892. Xa retirado falece en 1897.

 

18?? Juan Míguez. Exerceu cando menos entre 1892 e 1897.

 

18?? Juan Iglesias. Ascendido a cabo en 1899.

 

1899 Hermenegildo Casal.

 

1908 Francisco Bouzas Franco. Licenciado do Exército.

 

19?? Jesús Lobariñas. En 1912.

 

1913 Bernardino Acosta Muíños. Cabo da Garda Municipal, pasaría logo polo corpo de Consumos, e xubilaríase como Vixiante de Arbitrios en 1940.

 

19?? Manuel Posada. Garda nocturno, cesou a finais de 1913.

 

1914, xaneiro. Manuel Fabeiro Pérez. Garda nocturno e anterior sereno. Figuraba como garda en propiedade nunha relación de 1938.

 

1914, 31 decembro. Ángel Rodríguez. Despois de cesar como cabo por enfermidade é nomeado Garda 1º co mesmo soldo que o seu substituto.

 

1915, 1 marzo. Miguel Chaves Villar.

 

1915, abril. Euclides Ipiñalata Cortabarría. Aos poucos días nomeado cabo.

 

19?? Juan Varela. No cargo cando menos entre 1915 e 1918.

 

19?? Paz. No cargo en 1918.

 

1920, 17 maio. Genaro Lago Cabaleiro. Continuaba en 1938.

 

1924, 31 de xuño. José Veiga Posada. Cesou voluntariamente o 28 de maio de 1947 aos 62 anos.

 

1924, 31 de xuño. Domingo Pereira Pereira. En decembro de 1930 nomeado subcabo da Garda Municipal, cargo de nova creación. En 1938 ostentaba o cargo de cabo en propiedade, continuaba en 1945, daquela como cabo nocturno.

 

19?? Francisco Otero Táboas. No cargo cando menos dende 1929, faleceu de enfermidade en febreiro de 1930.

 

1927, 24 de agosto. José Rodríguez Chamorro. Continuaba en 1945.

 

1928. Juan Giner Morell

 

1928. José Recarey Aomada

 

1928, 28 de setembro. Francisco Otero Ricón. Cesado o 31 de xullo de 1936 coa entrada do primeiro alcalde franquista.

 

1928, 4 de outubro. Argimiro Fuentes Pérez. Autor de moitas cantigas populares. Cesado o 31 de xullo de 1936 coa entrada do primeiro alcalde franquista.

 

19?? Agustín Virulegio Queimaliños. Cesado o 31 de xullo de 1936 coa entrada do primeiro alcalde franquista.

 

1935, 18 de decembro. Manuel Pena Lamas. Nomeado subcabo, Encargado do Depósito.Cesado aos quince días pasa a desempeñar funcións de porteiro.

 

1936, 29 de febreiro. David Amoedo Ibáñez. Autor como Argimiro Fuentes de moitas cantigas. Cesado o 31 de xullo de 1936 coa entrada do primeiro alcalde franquista.

 

1936 Manuel Otero Pereira. Continuaba en 1938.

 

1936 Jaime Cerdeira Portavales. Cesou o 16 de xaneiro de 1939.

 

193? Aurelio Soto Barros. Figuraba como garda en propiedade nunha relación de 1938.

 

1936 Ángel Alonso López. Mutilado de guerra, cesaría no verán de 1939 ao pasar á situación de inútil total.

 

1939, 10 de maio. Domingo Camiña

 

1939, 19 de xullo. Eugenio González González. En 1952 pasou a formar parte da Policía Municipal.

 

19?? Vicente Rodríguez López. En 1945.

 

19?? Antonio Rubiñán Míguez “Toné”. Ascendido a cabo sería degradado en 1951 a garda municipal por mor do accidente que sufriu en Quintela un coche da comitiva de Franco. En 1952 pasou a formar parte da Policía Municipal.

 

1947, 1 de xaneiro. Jaime Pérez Figueroa. Continuaba en 1961.

 

1947, 1 de xaneiro. José Cerdeira Estévez. Aparecía no cadro de persoal de 1945, mais non toma posesión ata 1947. Cesa voluntariamente o 1 de agosto dese mesmo ano.

 

1949, 1 de maio. Avelino Otero Cabaleiro. En 1952 pasa á Policía Municipal.

 

1949, 1 de maio. Celso Miguélez Pérez “Carallán”. En 1952 continúa como Policía Municipal.

 

1949, 1 de xullo. Venancio Otero Carballo. Natural de Quintela. En 1952 convértese en Policía Municipal.

 

1949, 1 de xullo. Manuel Rivas Araújo. De Redondela. En 1952 pasa á Policía Municipal.

 

1950, marzo. Castor López Hortas. Contratado como garda municipal provisional. Pasaría en 1952 á Policía Municipal.

 

 

 

 

Sereno

 

1863 Benito Costas

 

1863 Juan Manuel Figueroa

 

1870, 23 de xaneiro. Cándido Cortizas Carro. Dimitiu ao pouco tempo.

 

1870, 23 de xaneiro. Juan Pérez Carballo. Dimitiu ao pouco tempo.

 

1870, 4 de decembro. Pedro López. De Cesantes. Destituido en 1872.

 

1870, 4 de decembro. Francisco Camiña. De Reboreda.

 

1872 Miguel Rodríguez

 

1874, outubro, Pedro López. Destituido en 1876 por falta grave.

 

1876 Pedro Pousada. Veciño de Redondela.

 

18?? Claudio Blanco. No cargo en 1892.

 

18?? José Benito Rodríguez. No cargo en 1892. Cesou en 1897.

 

18?? Manuel Rodríguez. No cargo en 1892.

 

18?? Abelardo Soto. No cargo en 1892.

 

18?? Rosendo Amoedo. Cesou en 1897.

 

18?? Juan Otero Parga. Cesou en 1897.

 

1897 Paulino Darriba.

 

1897 José Benito Otero.

 

1897 Escolástico Tuche.

 

1902 Os Serenos convértense en Gardas Municipais

 

1904 Vóltase á diferenciar entre Serenos e Gardas Municipais

 

19?? Manuel Fabeiro Pérez. En xaneiro de 1914 convértese en garda nocturno.

 

1913 Reconvértense novamente aos serenos en Gardas Municipais

 

 

 

Cabo de Serenos

1872 Francisco Rodríguez Carabelos

187? José Muíños Mera. Cabo de serenos e garda municipal, o 11 de xaneiro de 1874 decídese que ocupe tan só a primeira praza.

1874, 11 de xaneiro. Pedro López. Fora destituido como sereno e readmitido nesta data como cabo de serenos e garda municipal. En outubro dese ano pasa a ser tan só sereno.

 

 

Xefe da Policía Municipal

 

31-1-1952 Fusiónase a Garda Municipal e o corpo de Arbitrios (Ver>Recadación) nacendo a Policía Municipal

 

 

 

19?? Enrique Pérez Lois. Xefe da Garda Municipal, xubilaríase á fronte da Policía Municipal en 1973.

 

1973. Francisco Crespoo Santos. Natural de Redondela.

 

 

 

 

 

Policía Municipal

 

1952 (1936) José Martínez Soane. Procedente do corpo de arbitrios exerceu como cabo da Policía Municipal.

 

1952 (1939) Eugenio González González. Procedente do corpo de Arbitrios.

 

1952 (1939) Ildefonso García Bastos. Anteriormente Vixiante de Arbitrios.

 

1952 (1940) José Paz Villar. Procedente do corpo de Arbitrios. Continuaba como Policía Municipal en 1955.

 

1952 (1941) Avelino Otero Cabaleiro. Procedente da Garda Municipal, acadou o número un no primeiro curso de capacitación da Policía Municipal, celebrado en 1956. Solicitaría máis tarde a excedencia para emigrar.

 

1952 (1949) Antonio Vidal Lusquiños “Fontán”. Anterior Vixiante de Arbitrios, pediría a excedencia para emigrar.

 

1952 (1949) José Otero Darriba. Anterior Vixiante de Arbitrios.

 

1952 (1949) Cándido Bouzas Puertas. Procedente do corpo de Arbitrios.

 

1952 (1949) Manuel Rivas Araújo. Procedente da Garda Municipal.

 

1952 (1949) Venancio Otero Carballo. Anterior Garda Municipal.

 

1952 (1949) Celso Miguélez Pérez “Carallán”. Ata 1959.

 

1952 (1950) Castor López Hortas. Pediría a excedencia para emigrar.

 

1952 Ramón Carlos Martínez Míguez “Dempsey”. Nomeado Vixiante de Arbitrios pouco antes da creación da Policía Municipal. O 1 de febreiro de 1955 solicitou a excedencia voluntaria e nunca voltou a exercer.

 

1956, 7 de agosto. Justo Iglesias Rivadulla. Nunca exercería como axente, adicándose a cobrar os recibos da auga.

 

19?? Marcelino Castro Pérez. Aparece nunha relación de 1960.

 

19?? Jaime Pérez Figueroa. No cargo en 1961.

 

 

 

 

Xefe (Sarxento/Comandante/Tenente) do posto da Garda Civil

 

18?? Manuel Álvarez Rolan. En xullo de 1893 nomeado habilitado da Garda Civil na provincia de Ourense.

 

189? José Rodríguez Casal. Comandante en 1899

 

18?? José del Campo. No cargo en febreiro de 1900.

 

 

 

190? Ramón Pazos Isla. Faleceu estando no cargo en agosto de 1903.

 

1903, novembro. Julio Cerdal.

 

1908, febreiro. Pedro Rodríguez Pérez. Sarxento e xefe do posto.

 

1914 Rodrigo Santos Otero. Sarxento, faise cargo do mando en febreiro de 1914.

 

 

 

192? Juan Cesa Rodríguez. Sarxento e comandante do posto. No cargo en 1926, seguía no 29.

 

19??/ 1932, marzo. Daniel Tamurejo. Sarxento. Cando menos dende finais de 1931.

 

1932, marzo. Ángel Gadea García. Sarxento. Seguía a finais de 1933.

 

1932. Eusebio Cañizares. Tenente.

 

1935, setembro. Nicolás Santamaría Canales. Subtenente.

 

1936, xullo. Felipe Valero Martín. Alférez procedente de Salamanca. Seguía no cargo cando faleceu   o 10-07-1938.

 

193? Manuel Rodríguez López. En maio de 1940 trasladado ao posto de Tui.

 

1940. Gaden. No cargo en outubro de 1940.

 

1941. José Quintas Gayo. Cabo, ocupou o cargo en varias ocasións esn sustitucións ou por falla do titular. Estaba no cargo en setembro de 1941 e tamén en setembro de 1949.

 

1950, novembro. José Quintas Gayo. Sarxento. En Redondela cando menos dende 1941. En novembro de 1950 faise cargo do posto ata novo nomeamento, en decembro dese mesmo ano. En febreiro de 1951 ascendido a Brigada o que provoca o seu trasladado en xullo á Comandancia de Almería.

 

1950, decembro. Rafael Arango Corral. Anteriormente, en Ponteareas.

 

195? Manuel González Pena

 

195? Enrique Rodríguez Cuadrado. Sarxento, ocupou a comandancia do posto ata novembro de 1956, cando foi destinado a Bueu.

 

1956, novembro. Domingo Basanta Barasategui. Procedente do posto de Caceres.

 

195? Jesús Guedella Rodríguez. No cargo en 1957, xubilouse a principios dos 60.

 

19?? Salustiano González Silva. Sarxento Primeiro e Comandante do posto en Redondela cando menos dende xullo de 1960. Ascendido a Brigada en novembro de 1961 o que supuso o seu traslado.

 

1961, xullo. Félix Álvarez Álvarez. Tenente e xefe de línea do posto. Procedente de As Neves. En xaneiro de 1963 ascendido a capitán e pouco despois destinado en Tui, de onde pasaría a servir en A Guarda ao ano seguinte.

 

1962, marzo. José Pazó Díaz. Formaba parte da plantilla da benemérita desta vila ata que en agosto de 1960 foi ascendido a sarxento. Xefe accidental do posto en marzo de 1962.

 

1963, abril. Martín García Pérez. Deixou o cargo por ser ascendido a Capitán en xuño.

 

1964 José Pazo Díaz. Sarxento e xefe accidental do posto en outubro.

 

1964 Francisco Firvida Cortés. Tenente. Deixa o cargo en decembro por ser destinado aun pobo de Castellón.

 

1964, decembro. José Fernández Vilas. Sarxento accidentalmente ao cargo.

 

1965, maio. José Costa Casares. Procede da comandancia da Coruña.

 

1965, ¿? José Herrera Cruz. Fíxose cargo do mando ata novo nomeamento.

 

1965, decembro. Aurelio Álvarez Alonso. Procedente de Bayona.

 

1966, xaneiro. José Costa Casares.En setembro pasa á Comandancia da Garda Civil de Pontevedra.

 

1966, setembro. José Constenla Fariña.

 

1967, xullo. Félix García de la Fuente. Procedente da Comandancia de A Coruña. Seguía en 1971.

 

 

 

No 2002 a Garda Civil de Redondela composta polo sarxento José Figueira Abuín e 6 gardas foi destinada a Arcade, quedando o noso Concello sen este servizo. 

 

 

 

Garda Civil

 

19?? Iglesias Rodrigo. En xullo de 1933.

 

19?? Fandiño. Varias pintadas avisándoo de que tivera cuidado cos seus bigotes, provocou o encarceramento de tres mozos antes do inicio da Guerra.

 

19??  Ramón González. En 1940.

 

19?? Generoso García Fraile. Natural de Orihuela del Campo (Salamanca), faleceu en 1941 aos 28 anos, por mor das feridas sufridas ao cair dun vagón na estación de Redondela.

 

194? Enrique de la Peña Novás. Brigada que resultou gravemente ferido nun choque de trens ocurrido en xullo de 1949, entre as estacións de Arcade e Pontevedra.

 

195? José Pazó Díaz. En agosto de 1960 ascendeu a sarxento deste posto.

 

19?? Vicente Tornero Villalba. Estivo destinado en Redondela antes de 1964.

 

 

 

19?? Luis Outeiriño Piñeiro. Estivo en Redondela e en 1964 destinado en Vilagarcía de Arousa.

 

19?? José González Pérez. En 1964

 

19?? Ramiro Lobeira Roca. En 1964.

 

19?? Manuel Sánchez Gómez. En 1964.

 

19?? Gerardo Vázquez Neira. Motorista. En 1964.

 

19?? Antonio García Vázquez. En 1964.

 

19?? Jesús Vázquez Diéguez. En 1964.

 

 

 

Xefe do posto da Garda Civil de Chapela

 

19?? Dositeo Otero Fernández. En abril de 1959, nomeado comandante do posto de Teis, compaxinando o dobre cargo. Continuaba en 1962.

 

 

 

Xefe do posto da Garda civil de Rande

 

19?? Rafael García Cordero. Comandante, que en abril de 1959 foi ascendido a sarxento e, en maio trasladado á comandancia de Ourense.

 

1959, xullo. Antonio Allán Domínguez.

 

 

 

Gardas Civís redondeláns.

 

Juan Iglesias Porta. Sarxento da garda civil retirado en novembro de 1890 para Redondela.

 

Eugenio Rodríguez López. En xullo de 1935 nomeado garda civil de Pontecaldelas.

 

Manuel González Pena. Tenente da Garda civil a principios dos anos 50.

 

Manuel Sucasas Varela. Ascendido a sarxento en 1952. En 1957 exercía como comandante do posto de Baltar (Ourense).

 

Juan Teniente Gonzalo. Garda civil de Chapela xubilado en 1964.

 

José Díaz Martínez. Garda civil retirado, faleceu en Chapela en 1966 aos 61 anos.

 

 

 

 

 

 

 

Continúa en:

Forzas do Orde II

 

Texto: J. Migueles

Actualización: 30-09-2016

Escribir comentario

Comentarios: 0