Recadación de Impostos

Arrendador das Rentas de Redondela

 

15?? Juan Fernández. Veciño da vila de Redondela. En 1589.

 

 

 

Delegado de Facenda do partido de Red.

 

18?? Juan Fontán y Pueyo. En 1806

 

 

 

Subdelegado de Facenda  do partido de Red.

 

18?? Evaristo Martínez Bodero. En 1806.

 

 

 

Administrador de Reales Rentas del partido de Redondela

 

18?? San Vicente Godoy, Miguel de. Xubilado en 1828.

 

18?? Joaquín Blanco. En 1831.

 

1844-1864. José Orellana Manzano

 

 

 

Administrador de Rentas Estancadas de Redondela

 

18??-1886, febreiro. Cayetano Táboas

 

1886, febreiro. Miguel Rodríguuez Daña

 

 

 

Administrador Subalterno de Rentas Estancadas de Redondela

 

1844-1879. José Orellana Manzano

 

1855-1865. Perfecto Rodríguez Quiroga

 

Administrador Subalterno de Redondela

 

1888, xuño. José Ulloa.

 

1888-1891. César Pereira Munin. Oficial de 4ªclase do Ministerio de Facenda.

 

 

 

Administrador de Facenda do partido de Red.

 

1869-1889. Adolfo Rivas Cuevas. Oficial de 5ªclase do Ministerio de Facenda.

 

1891, novembro. Cayetano Táboas.

 

 

 

Oficial de 5ª clase al servicio de Recaudación de la Administración Subalterna de Redondela

 

1888-1889. José Ramón Lorenzo Lorenzo

 

 

 

Recadador de Consumos / Contribucións

 

O Corpo de Consumos era o engargado de controlar e cobrar pola introducción de mercadurías na vila. Apesares de existir antes entran nos orzamentos en 1916 estando composto por 1 Administrador, 1 cabo e 6 Vixilantes. En 1928 sería substituido polos chamados arbitrios.

 

1878-79 Crisanto Otero

 

1888, maio José Contreras González.

 

 

 

1892, xullo. Alejo Real. O novo arriendo de consumos provocou o amotinamento dos veciños de Redondela.

 

 

 

1898, febreiro. Joaquín Sánchez. Impúsose nunha subasta moi polémica, polo que poucos días despois foi declarada nula.

 

1898. José Contreras González. No cargo en decembro de 1898 seguía en xaneiro de 1901.

 

 

 

1910, febreiro. Antonio Garrido Pardo, nomeado polos síndicos dos gremios.

 

1910, marzo. José Contreras.

 

19?? Jesús Martínez. En 1913

 

19?? Ricardo Contrera Valiñas. Recadador de contribucións cando menos entre 1917 e 1922..

 

192??-1923, marzo. Juan Suárez. Recadador de contribucións de Redondela e Lavadores. Falece aos 48 anos en marzo de 1923 ao ser atropelado na estación de Redondela polo tren ao que tentaba subir.

 

192? Ricardo Contreras Valiñas. No cargo en 1925.

 

192? Graciano Mandado Bernárdez. No cargo en 1927

 

192? ¿? García. En agosto de 1929, seguía a finais do 32.

 

1934.  Joaquín Cardalda Feijoo. O seu nomeamento quedou sen efecto.

 

1934, novembro. Graciano Méndez Feijoo.

 

19?? José García García. No cargo en abril de 1955. En xaneiro de 1964 tomou posesión como recadador de contribucións de Vigo.

 

1964, xaneiro. Andrés Fondevilla Pampín. Cesou en febreiro de 1964.

 

1964, marzo. José María Lubián Lubián. Nomeado interino.

 

1964, maio. Gerardo Ernesto Santos Pedrosa. Natural de Pontevedra. Anteriormente recadador de A Cañiza. Faleceu en Madrid en febreiro de 1966, estando no cargo.

 

1966, agosto. José María Lubián Lubián. Con caracter interino.

 

 

 

 

 

Recadador de fondos municipais

 

19?? José Lago Rodríguez. Faleceu estando no cargo en novembro de 1909

 

 

 

Axente executivo de Contribucións e impostos

 

1902, outubro. Ricardo Contreras Valiñas.

 

1908, abril. Antonio Crespo Taibo.

 

19?? Ramiro Cantero Martínez. Natural de Ourense. Falece de “morte desgraciada” aos 38 anos en marzo de 1920.

 

1920, setembro. José Novás Esteiro.

 

1923, outubro. José Vázquez Varela.

 

192? Manuel Muíños Muíños. Faleceu en novembro de 1926.

 

 

 

Cabo inspector de consumos

 

Cargo creado en 1917

 

1917, 25 xaneiro. Joaquín Fernández Álvarez. En outubro de 1917 constitúese o Corpo de Exploradores de Redondela, sendo o instructor, Joaquín Fernández Álvarez, sarxento da Garda civil xubilado.

 

1917 Bernardino Acosta Muíños.

 

 

 

 

 

Administrador de consumos

 

19?? / 1923, marzo. Graciano Mandado. Foi admitida a súa dimisión como administrador de consumos en marzo de 1923 despois de varios anos no cargo.

 

1923, abril. Serafín Reboredo Blanco. Renunciou en 1924.

 

1924, abril. Juan Martínez Vidal. Coa supresión dos consumos en 1928, continuou como administrador de arbitrios.

 

 

 

Vixiante de Consumos

 

19?? Juan Saá. Cesa o 7-7-1921.

 

19?? Ramón Ferradanes. Cesa o 7-7-1921.

 

19?? Florencio Cruz Gómez. Cesa o 7-7-1921.

 

1923, abril. Serafín Reboredo Blanco. Foi aceptada a súa renuncia ao cargo en abril de 1924.

 

 

 

Recadador arbitrios

 

(1928 supresión consumos)

 

1928, xullo. Manuel ¿Clamas? Pérez. Nomeado peón de limpeza e cobrador de arbitrios.

 

19?? Eusebio Pereira Vilán. Recadador de arbitrios. Natural de Soutomaior. Cando menos entre 1955 e 1966.

 

 

 

Outros:

 

Enrique Vázquez Martínez. En novembro de 1950, interpuso recurso contencioso administrativo contra resolución do Concello de Redondela, desestimando instancia do recurrente que solicitaba se lle manteña nas súas funcións de recadador de arbitrios de carnes nas parroquias de Chapela e Trasmañó, ou do contrario se lle abone a indemnización correspondente.

 

 

 

Administrador / Cabo de Arbitrios

 

1924, abril. Juan Martínez Vidal. Levou ao Concello de Redondela ante os tribunais tralo seu cese o 26 de agosto de 1936.

 

1936 Juan Rodríguez López. Figuraba como interino nunha relación de 1938.

 

1939, 16 de xaneiro. José Martínez Seoane. Mutilado de guerra. Coa creación en 1952 da Policía Municipal, pasa a ser Cabo deste novo corpo.

 

 

 

Vixiante de Arbitrios

 

1934, 11 de xaneiro. Edmundo Villasanta Pérez. Vixiante de arbitrios, pouco despois nomeado encargado do Depósito. Cesado o 31 de xullo de 1936 trala entrada no Concello do primeiro alcalde franquista.

 

19?? Juan Otero Parga. Falece como vixiante de arbitrios o 9-12-1935.

 

1936 Bernardino Acosta Muíños. Anteriormente pertencera á Garda municipal e ao corpo de Consumos. Xubilouse o 19 de novembro de 1940, o que non impediu que voltara a traballar no mesmo cargo de forma interina. Continuaba en 1945.

 

1936 José Alfonso Oliveira. Vixiante que cesa no verán de 1939 ao ser substituido por un mutilado de guerra.

 

1939 Ildefonso García Bastos. Mutilado de guerra. En 1952 pasou a fomar parte da Policía Municipal.

 

1940, 19 de novembro. Telmo Míguez Extremadouro. Mutilado de guerra. Continuaba en 1945.

 

1940, 19 de novembro. José Paz Villar. Mutilado de guerra. Pasou a formar parte da Policía Municipal en 1952.

 

1940 Raimundo Balado Reguera. Continuaba en 1945.

 

19?? Manuel Fabeiro. No cargo en 1942.

 

19?? José Cerdeira Estévez. En 1945.

 

1949, marzo. Antonio Vidal Lusquiños “Fontán”. En 1952 pasa a Policía Municipal.

 

1949, 27 de abril. Cándido Bouzas Puertas. En 1952 pasa a Policía Municipal.

 

1949, 1 de maio. José Otero Darriba. En 1952 pasa á Policía Municipal.

 

1952, 1 de xaneiro. Ramón Carlos Martínez Míguez “Dempsey”. Poucos días despois do seu nomeamento créase a Policía Municipal.

 

31-1-1952 Fusiónase a Garda Municipal e o corpo de Arbitrios nacendo a Policía Municipal (Ver>Forzas do orde)

 

 

 

Administrador de Aduanas de Redondela

 

Julián López. A finais de 1923.

 

 

 

Axente Recadador de Facenda no Concello de Redondela

 

1934, outubro. Joaquín Cardalda Feijoo

 

1939, xullo. José Borines Sobrino.

 

 

 

Axente Recadador das Contribucións e Impostos do Estado nos Concellos de Redondela e Soutomaior

 

1935, xullo. Simón Sánchez Otero e Alejandro Vila.

 

1941, novembro. Juan Baqueiro Garrido.

 

 

 

Recadadores noutros concellos

 

Ricardo Contreras Valiñas. Cando menos recadador de contribucións de Soutomaior en 1913 e de Ponteareas en 1916.

 

Claudio Contreras Valiñas. Nomeado Axente Recadador do Concello de Vigo en xuño de 1931. Natural de Redondela, concello do que foi alcalde e deputado provincial, entre outros cargos.

 

Juan Suárez Iglesias. Recadador de Contribucións do Concello de Lavadores cara a 1916.

 

 

 

Xestor de Cédulas do Partido

 

1934, outubro. José García García.

 

 

 

Recadador de Cédulas

 

1936, agosto. Herberto Blanco. Funcionario da Deputación Provincial.

 

 

 

Auxiliar de Contribucións

 

1965, abril. José Celso García García.

 

1968, outubro. Manuel Outeiro Antas.

 

 

 

 

 

Axente executivo para os impostos de Radio Audición

 

1947, setembro. Nicolás Álvarez

 

 

 

 

 

Texto: Juan Migueles

Actualizado: 30-09-2016

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Arredor de nós. Historia da Policía Local 1863-2003. Gonzalo Amoedo López e Roberto Gil Moure. 2003.

 

Redondela y Vigo frente a la luctuosa y el diezmo eclesíastico: la sentencia arbitral de 1494. José Martínez Crespo. Cuadernos de Estudios Gallegos. Nº 113 (2000). Páx. 127

 

Pares> Archivo Histórico Nacional> Ministerio de Hacienda

 

Pares>Archivo Histórico Nacional> Monasterio de Santa María de Melón

 

Pares>Archivo Archivo Histórico Nacional> Monasterio de Santa María de Armenteira

 

Pares>Archivo Archivo Histórico Nacional>  Monasterio de Santa María de Melón)

 

Pares>Archivo Archivo Histórico Nacional>Monasterio de Oia

 

Pares>Archivo General de Indias-Ultramar / http://pares.mcu.es /MovimientosMigratorios-Carlos Araújo

 

Censo de actividades 1905,1910 e 1925. Publicado en todocoleccion.net  

 

Galiciana- http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es =>  El Diario de Pontevedra, El pueblo gallego, El Ejemplo Diario de la Coruña, Vida gallega, El Correo de Galicia (Bos Aires), El Progreso, La Opinión diario de Pontevedra...

 

 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0