Rexidores e Procuradores

 

Rexedores

 

Antigamente o Concello estaba formado por un Xuíz e Xustiza Ordinaria (nomeado polo arcebispo de Santiago), 4 Rexedores, 2 Procuradores (un do Gremio do Mar e outro do de Terra) e2 Deputados do común. Completaban a plantilla un Escribán de número e un Porteiro.

 

Redondela

Rexedor 1º

1º. D. Francisco de Nogueira
2º. D. Xoán Bautista de Noroña Prego de Montaos, 1694
3º. D. Salbador da Bouza
4º. D. Xoán de Nogueira Cordido
5º. D. Xacinto Nogueira Cordido, 1700
6º. D. Francisco Antonio Pereira e Castro, 1701-1749

 

Rexedor 2º

1º. Xoan Durán e Soto, 1660
2º. Tomás Durán, 1674
3º. Gabriel Lorenzo de Beiro, 1699
4º. Manuel Apresa Castro del Valle, 1721
5º. Domingo de Amil Martínez, 1731
6º. Marcos Pereira e Alonso, 1758. Aparece como r
exedor perpetuo de Redondela en 1762. Ademáis foi Xuiz Ordinario de Redondela en varias ocasións.

 

Rexedor 3º

1º. Antonio Troncoso
2º. Antonio Troncoso e Lobeira, 1612
3º. Xoán de Soto e Lobeira, 1621
4º. Xoán del Real
5º. Tomás del Real e Valenzuela
6º. Xoán Arines Troncoso, f.1775
7º. Pedro Benito Monroy

 

Rexedor 4º

1º. Antonio Pereira
2º. Leonardo Gil, 1588
3º. D. Melchor Troncoso de Lira e Soutomaior, 1621
4º. D. Xosé Pardo de Andrade
5º. Rodrigo Troncoso, 1658
6º. D. Antonio de Castro e Ulloa, 1672. Rexidor e veciño de Redondela en 1680, cando testifica nas probas de Martín de Nogueira Blanco, para familiar do Santo Oficio da Inquisición. Daquela levaba máis de 35 anos residindo na nosa vila, sendo natural de Ribarteme.
7º. D. Bartolomeu Fernández de Nogueira
8º. D. Xoán Antonio Rodríguez Pereira, 1744
9º. Pedro Antonio de Araujo e Zeta, 1771
10º. D. Xosé Antonio Garcia Pereira e Valadares, 1779

 

Rexedor 5º

1º. Antonio Ramos de Saavedra, 1656. Oriundo de Mourentán. Rexedor perpetuo de Redondela, en 1668. Alcalde Maior dos estados de Soutomaior e xuíz de Cangas por nomeamento do arcebispo de Compostela. No Catastro de Enseada 1752 fálase do seu fillo.
2º. D. Melchor Sánchez Villar, 1692. Rexedor en 1692 cando testificou nas probas do Conde de San Román para oficial da Santa Inquisición.
3º. D. Benito de Losada, f.1718
4º. D. Xosé Cura e Cornexo, 1720
5º. D. Xacinto González Carballido, 1733

 

Rexedor 6º

1º. D. Antonio Salazar Pereira e Castro
2º. D. Fernando de Salazar, 1705
3º. Pedro Rodríguez
4º. D. Xoán Antonio de Faro ou Alfaro, 1740
5º. D. Pascual González Carballido, 1763

 

 

Outros Rexedores

 

Gonzalo da Verea. En 1516.

 

Juan de Cadaval. En 1516.

 

Rodrigo ou Roy da Cal. Cara a 1541 e 1545.

 

Rodrigo Troncoso. En 1555.

 

Alvaro Salgueiro. Bacheler, rexedor que foi da vila de Redondela en 1573 e 1575.

 

Alvaro de Nogueira. En 1575.

 

Lorenço Roupeiro, rexedor da vila en 1575

 

Melchor Fernández.

 

Juan de Nogueira Duarte. No cargo en 1678. Familiar do Santo Oficio da Inquisición.

 

Pedro de Coronado. Casado con Catalina Prego de Montaos, filla do Capitán Nuño Prego de Montaos. Regidor de Redondela en 1593.

 

 

 

Rexedores de Vilavella

 

Gabriel Otero. Rexedor primeiro en 1831.

 

 

 

 

Procuradores (S. XV-XVI)

 

Juan Cremenco. En 1494.

 

Pedro Gonzales e Afonso de Santabaia. Procuradores Xerais en 1516.

 

Juan Botello. Procurador xeral en 1555.

 

Pedro Fariña e Adrián de Santa Baia. Procuradores en 1571.

 

Feliciano Falcón e Alonso Domínguez. Procuradores Xerais en 1590.

 

Rodrigo García. Procurador xeral en 1600.

 

 

 

 Procuradores de Redondela

 

Procurador 1º

1º. Xoán de Castro Araújo
2º. Gregorio Rodríguez, en 1653
3º. Francisco Rodríguez, no 1672
4º. Pascual Mariño de Lobeira, no 1712
5º. Carlos Miguez do Monte, 1738
6º. Xacinto Gregorio Diaz, 1758

 

Procurador 2º

1º. Xoan Rodríguez
2º. Pedro da Pedreira, no 1669
3º. Diego Alcalde Carcosa, no 1679
4º. Pascual Carballido, 1699
5º. Pedro Fins de Taboas, 1699
6º. Baltasar de la Vega, 1702
7º. Xacinto González Carballido, 1712
8º. Alonso Márquez de Amil, 1734
9º. Xoan Fernández, 1777

 

Procurador 3º

1º. Xacinto de Pazos Duarte, 1685
2º. Alexandro Martínez de Soto, 1728
3º. Manuel Antonio Soutullo, 1758

 

Procurador 4º

1º. Tomás Alvarez
2º. Xoán Antonio Troncoso e Lira, 1687
3º. Luis González Carballido, 1690
4º. Marcelo Bouzón, 1729

 

Procurador 5º

1º. Antonio Carballido
2º. Teodosio de Romay, 1688
3º. Alonso de Bouza, 1705

 

Procurador 6º

1º. Salvador da Bouza
2º. D. Hermanexildo López
3º. Domingo Rodríguez Quiñones, 1724
4º. Manuel Antonio Fontenla
5º. Francisco Rodríguez-Conde, 1766

 

Procurador xeral do Mar

1630: Gonzalo Ramos e D. Francisco Sarmiento e Cordido
1643: Xoan Milleiro
1674: Domingos de Lavadores
1676: Domingos Parcero
1679: Antonio González Perilla
1681: Domingos da Nogueira Macedo
1688: Domingos Rodríguez-Conde
1689: Pedro de Lamas
1690: Domingos da Nogueira Macedo e Gabriel Lorenzo de Beiro
1692: Diego Milleiro, se cadra, Diego Milleiro Martínez
1694: Pedro Gómez
1698: Francisco Rodríguez
1703: Diego Milleiro, se cadra, Diego Milleiro Martínez
1719: Antonio de Queimaliños
1730: Xoan Rodríguez da Cal
1734: Pedro Roupeiro, se cadra, Pedro Roupeiro Perilla
1751: Manuel de Queimaliños
1774: Antonio Amoedo
1781: Pedro do Campo, se cadra, Pedro Docampo Avilés
1784: Pedro do Campo, se cadra, Pedro Docampo Avilés
1788: Benito Rodríguez-Conde, se cadra, Benito Rodríguez-Conde Amoedo

 

NOTA

Pérez, Jacinto.  No 1711 Procurador Xeral do Gremio do Mar de Redondela (Seren nº5)

 

 

Outros Procuradores

 Iglesia Figueira, Antonio de la. Nomeado Procurador no 1772.

 

 

 

Outros cargos do Gremio do Mar

 

1679
Vicarios e Maiordomos: Gregorio Rodríguez, Xoán Palmeiro, Bartolomeu Fernández e Matías de Arxóns

1690
Vicarios: Domingos Vázquez e Xoán de Queimaliños

1751
Maiordomos: Antonio de Amoedo e Antonio Fernández
Vicarios: Gregorio Milleiro e Xosé de Queimaliños

1781
Vicarios: Antonio de Lavadores e Francisco Fernández
Maiordomos: Gregorio Milleiro e Gregorio do Campo
Deputado de Abastos: Domingo Rodríguez-Conde
Cabo Celador: Bartolomeu Milleiro
Deputados de Chaves: Xoán de Lamas e Bieito Rodríguez

 

 

 

Procurador Síndico

 

189? Jacinto Mos Figueroa. Avogado. Redactor do xornal “Eco de Redondela”. No cargo en outubro de 1897.

 

 

Procurador Síndico General de Vilavella

 

Miguel Crespo. En 1831.

 

 

 

Regidor Síndico

 

189? Jacinto Mos Figueroa. No cargo en outubro de 1896.

 

1898-1908 Olimpio Táboas Moreira

 

 

 

Síndico

 

19?? Francisco Cunqueiro. En 1923.

 

 

 

Texto: J. Migueles

Actualizado: 22-09-2017

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Provisións seculares. Libro III. Rexedores, Escribáns e Procuradores de Redondela. Leg.41, Nº210 1595-1799 . Publicado en: Redondelans, Web de Celso Milleiro e Xosé Docampo. www.galeon.com/redondelans/

 

Los Canónigos de Santiago [Segundo apéndice a Linajes Galicianos]: Fernández de Nogueira. Boletín Real Academia Galega nº 142 - (Pérez Costanti, Pablo.)

 

Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica, Volumen 1

 

Grandes Fiestas de la Coca. Redondela 1968. Comisión de fiestas de la Coca.

 

Arquivo da Catedral de Santiago

 

Ordenanzas municipales de las villas de Redondela y Vilavella del año 1605: José Martínez Crespo. Gallaecia nº26, pax. 365-384. ISSN 0211-8653.

 

Redondela y Vigo frente a la luctuosa y el diezmo eclesíastico: la sentencia arbitral de 1494. José Martínez Crespo. Cuadernos de Estudios Gallegos. Nº 113 (2000).

 

USC>1682 Pruebas de limpieza de sangre de Antonio Ramos Lemos de Moscoso

 

USC>PROTOCOLOS, S- 223/Registro 1554-56

 

USC>PROTOCOLOS, N- 65/Registro de escrituras1571

 

Pares>Archivo General de Indias-Ultramar / http://pares.mcu.es /Movimientos Migratorios- Carlos Araújo

 

Aportacións de Xosé Moreira Docampo e Celso Milleiro Sánchez

 

Galiciana- http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es => Gaceta de Galicia, La Correspondencia Gallega diario de Pontevedra

 

 

 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0