Varios cargos

 

Intendente

 

17??-18?? Pedro López de la Peña Zumalave. Natural de Santiago de Compostela. Pai de Ramón e Joaquín López Vázquez Ballesteros (Ver Persoeiros>Política)

 

 

 

Delegado gubernamental de Redondela

 

1923, decembro. José del Río Jorge. En abril de 1925 deixa o cargo ao ser nomeado Gobernador civil de León.

 

 

 

Delegado gubernamental de Pontevedra-Redondela-Pontecaldelas

 

A partir de marzo de 1925

 

1925, maio. Manuel Roldán López

 

192? Martínez. En xullo de 1926.

 

 

 

 

 

Notario

 

12??  Fernando Iohanis. Notario de Vilanova de Redondela cando menos entre 1250 e 1251.

 

12?? Pedro Rodríguez. Notario xurado de Redondela cando menos entre 1283 e 1312.

 

12?? Alonso Fernández de Comealle. Notario no testamento de Álvaro Fernández de Valladares, en 1292.

 

13?? Domingo Pérez. Notario público xurado de Redondela cando menos entre 1320 e 1341. Debe ser o mesmo notario de Redondela, que en 1330, deu cen libras pequenas “para aiuda de fazer o coro do moesteiro” de Santo Domingo de Pontevedra.

 

13?? Roy Gómez. Cando menos en 1333.

 

13?? Gonzalo Estévez. Sustitúe a Roy Gómez como notario xurado nunha venta realizada en 1333.

 

13?? Gonzalo Rodríguez. Notario público xurado de Redondela cando menos entre 1356 e 1377.

 

13?? Esteban Fernández. Notario público xurado de Redondela en 1367.

 

13?? Domingo Mela. Notario morador da vila de Redondela en 1375.

 

13?? Esteban Rodríguez. Notario público xurado de Redondela en xuño de 1377.

 

14?? Fernan Rodríguez. Notario público de Redondela en 1412.

 

14?? Basco de Bouzas. Notario público da vila de Redondela en 1494.

 

15?? Fabián Gorvalan. Notario público en 1516.

 

 

 

17?? Joseph de Carballido. Notario apostólico en 1752.

 

 

 

Nome dos notarios pertencentes ao distrito de Redondela 1864:

 

José Pereira Noguerol. Segue en 1877

 

José Antonio Rivas y Estévez. Segue en 1877.

 

Juan Manuel Vázquez

 

Juan Ignacio Pereira. Con residencia en Soutomaior, renunciou ao cargo en febreiro de 1889.

 

Juan Climaco Seoane y Salgado (Subdelegado). No cargo en 1868-1897.

 

1891, xuño. Antonio Ferreras. Continuaba en 1905.

 

1898-1921 Emilio Torrado Naveiro. Anteriormente notario de Pantón.

 

1921-decembro. José María Martínez Feduche. Sustituindo ó que fora notario desta vila, Emilio Torrado (q.d.h), presta os seus servicios o de Pontecaldelas.

 

192? Antonio Hervella Ferreira. No cargo en abril de 1924. En outubro de 1925 nomeado notario de Cartagena.

 

1926, xaneiro. Victoriano Sáez y Riaño, que desempeñaba a de Valmaseda. Deixa o cargo en marzo de 1929 ao ser nomeado para Pontevedra.

 

1929 Antonio del Río. En abril de 1932 trasladado a Pontevedra.

 

Agosto 1929: Nova demarcación notarial.

 

Distrito de Redondela>Redondela 1 de 2ª clase.

 

1932 Javier Alfaya Pérez.  Natural de Redondela. Notario de Porriño faise cargo da notaría da súa vila mentras non se ocupa a vacante en propiedade.

 

1932, maio. Abel Caballero Avalle. Pai do Ministro socialista e alcalde de Vigo de mesmo nome, e irmán de Daniel, cura en Reboreda. Deixaría o cargo en xaneiro de 1935.

 

1935, marzo. Gonzalo Rey Feijoo y Raviña. Tiña o seu despacho nun baixo da Pz. Constitución. Deixou o cargo en xaneiro de 1936 ao ser destinado a Vilagarcía

 

1936, xaneiro. José Sáez Mon. Notario de Pontecaldelas, encárgase interinamente da vacante de Redondela.

 

193? Albi Agero. Notario de Redondela en marzo de 1938.

 

1938, maio. José Pagés Cantart. Nomeado notario interino.

 

19?? Javier Alfaya Pérez. En 1943.

 

194? Jose Luis Fernández Tomás. En setembro de 1948 deixou o cargo para fixar a súa residencia en Murcia.

 

1948, setembro. Soaje Hermida. Notario de Pontecaldelas asume a de Redondela ata novo nomeamento.

 

19?? Rafael Ruíz Jarabo Baquero. Trasladouse en 1959.

 

27-7-1956 Nova demarcación das notarías de Galicia.

 

Redondela 1 de 2ª.

 

1959, febreiro. Jesús Alonso Piñeiro

 

1959. José Batista Montero Ríos. No cargo en xullo.

 

1961, febreiro. Félix Muñoz Gómez. Seguía no 65.

 

19?? Javier Soaje Hermida. En 1971

 

 

 

Notarios Eclesiásticos

 

1??? Eulogio Padín Padín. Cando menos entre 1905 e 1925.

 

1??? Ceferino Míguez. En 1905.

 

1??? Paulino Otero. En 1905.

 

19?? Buenhijo Pérez Sobrino. Cando menos entre 1910 e 1926.

 

 

 

Presidente do Censo

 

1913 outubro. Juan López Fragueiro.

 

 

 

Administrador de Propiedades e Dereitos de Estado

 

Eulogio Padín. Cando menos entre 1910 e 1925.

 

 

 

Servicio de Bagajes

 

1909 Enrique Varela. A Comisión Provincial adxudícalle o “servicio de bagajes" deste ano no partido de Caldas pola cantidade de 900 pesetas, na Estrada por 800 e en Redondela por 400.

 

1911 Jose Benito González y Rivas. Servizo adxudicado por 399 pesetas.

 

1915 José Abilleira. Representante nomeado polo adxudicatario.

 

1916, novembro. José Figueroa. Adxudicáronllo por 400 pesetas.

 

 

 

Delegado en Redondela do Contratista de Bagajes

 

1914, xaneiro. Felipe Coya

 

 

 

 

 

O SAL

 

Administrador de Rendas de Salinas

 

17?? Alonso Núñez. Entregou a chave do vello alfolí, onde había de comezar en 1788 as  obras do antigo Concello.

 

Administrador del Depósito de Sales de Redondela

 

1847-1865. Rafael Manso Argay

 

1869 Adolfo Riva.

 

 

 

Mozo Pesador de los Almacenes de Sal para Pesquerías y Salazones de Redondela

 

1864 Ángel Hermida Blanco

 

 

 

TABACOS

 

Veredero de Tabacos de la Administración de Rentas Nacionales de Redondela

 

1825-1851. José Tomás Pereira

 

1833-1864. Manuel Gómez Gallego

 

1855-1857. Antonio Sestelo

 

 

 

Encargado de Tabacalera en Redondela

 

18?? ou 19?? Luis Rivero Rivero. Durante moitos anos encargado, faleceu en 1924 aos 87 anos.

 

 

 

 

 

Administrador subalterno da Compañía Arrendataria de Tabacos en Redondela

 

1903, agosto. Ramón Feijoo

 

1911, setembro. Ricardo Contreras Valiñas. Nomeado por renuncia de Ramón Feijoo. Seguía no cargo en 1927. En 1933 aparece como dono dun estanco.

 

 

 

TELÉFONOS

 

Encargado Teléfonos

 

Ricardo Molinos. En 1925.

 

 

 

 

SINDICATOS

 

 

 

Delegado Sindical Local

 

193? Roberto Montero. No cargo en xaneiro de 1940.

 

1940 José Jaime Pérez Rodríguez.

 

 

 

Delegado Sindical Comarcal

 

19?? José Torrado André. En 1942.

 

19?? José Luis Mellid Vázquez. Anos despois, en outubro de 1957 foi nomeado alcalde e xefe local do Movimiento no Concello de Sanxenxo.

 

194? José Jaime Pérez Rodríguez. En 1949, continuaba en 1966.

 

 

 

Secretario Sindical Comarcal

 

195? Serafín Gesteira Fernández. Cando menos entre 1957 e 1964.

 

 

 

Funcionario da Delegación Sindical Comarcal

 

195? Rogelio Rodríguez Núñez. En 1957.

 

 

 

OUTROS

 

Arrendador do Alumeado Público

 

18?? José Orge Táboas. Cede o arrendamento en 1897 ao seguinte.

 

1897, agosto. José Pérez Corredoira

 

 

 

Xefe da Oficina de Colocación Obrera en Redondela

 

19?? José Jaime Pérez Rodríguez. No cargo en 1940.

 

 

 

Peón Camiñeiro da estrada de Redondela a Fornelos

 

1870, 23 de xaneiro. José Macedo Padín

 

1??? Juan Francisco Peña. Trasladado á provincia de Burgos en abril de 1912.

 

1914, xullo. Antonio Blanco Cabaleiro

 

1915, xaneiro. Constantino Gallego

 

191? Ramón Gómez Lorenzo. Faleceu estando nocargo en maio de 1918.

 

 

 

Representante da Sociedad de Autores Españoles

 

1903, agosto. Eulogio Padín Padín.

 

 

 

19?? Jesús Sánchez Otero. Reelexido en 1932.

 

 

 

Outros Cargos

 

José Contreras. Nomeado en febreiro de 1893 axente do gremio de fabricantes de fósforos en Redondela, para a persecución do contrabando de dito artigo.

 

José Camiña Pérez. Licenciado do exército nomeado en 1924 Peatón de Redondela a Nespereira.

 

Cecilio Brea Reboredo. En 1956 proposto como Administrador de Loterías en Redondela.

 

 

 

Texto: J. Migueles

Actualizado: 30-09-2016

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Arredor de nós. Historia da Policía Local 1863-2003. Gonzalo Amoedo López e Roberto Gil Moure. 2003.

 

Censo de actividades 1905,1910 e 1925. Publicado en todocoleccion.net

 

Gaceta del notariado español, Volumen 6. Editor Centro del Notariado, 1864

 

www.boe.es

 

www.mcu.es

 

           Galiciana- http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es => La Correspondencia Gallega, La Idea, El Pueblo Gallego, La Noche, Gaceta de Galicia, El eco de Galicia  órgano de los gallegos residentes en las Repúblicas Sud-Americanas, El Correo de Galicia...

 

 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0