O Viso

O VISO (Santa María): Podería provir de visum-i (cousa vista, obxecto exposto á vista) ou de viso (altura ou eminencia, lugar alto dende onde se descubre moito  terreo). Teñamos en conta que no Viso está o Monte da Peneda, lugar alto con boas vistas e, o mesmo tempo, visible dende moita distancia.

  • A Nogueira: Pode referirse á árbore ou a “un plantío de nogueiras”.
  • Saramagoso: De saramago. Lugar onde abunda.
  • Soutoxuste: Souto procede do latín saltus “paso estreito, desfiladeiro”, “pastío en desfiladeiro” ou “pastío, bosque”. Tamén pode ter o significado de “bosque de castiñeiros ou carballos”, polo que podería ter o significado de “ bosque propiedade dun tal Xusto”.
  • Tuimil: Nome de orixe xermánico. Thiuda significa “pobo”, e o sufixo –mil pode ter o significado de “famoso, célebre”.

 

 

Toponimia menor

Aicho

Alxán

Areeiro, o

Baltar

Cadaval

Castro, o

Chaíñas, as

Escredo

Fontán (Soutoxuste)

Insua, a

Ladeira, a

Leiriñas, as (Soutoxuste)

Lomba, a (Soutoxuste)

Loureiro (Tuimil)

Padrón

Pazo, o (Soutoxuste)

Pereiras, as

Queimada, a

Ribeira, a (Soutoxuste)

Sete Fontes, as (Soutoxuste): Lugar. Por un muíño de igual nome, que recibe auga de sete fontes distintas.

Teixeira, a: Significado:Lugar onde vive ou se esconde o teixo, teixugo ou porcoteixo.

Val do Muíño, o (Tuimil): Val no que se atopa o Muíño da Habanera.

Verdellón (O Viso): refírese ó cor verde da vexetación.

 

Toponimia da Costa

Punta Pesqueira: Faría referencia a un lugar con abundante pesca ou a construccións de pedra entre as que se coloca unha rede de forma cónica chamada buitrón. Na idade media tamén podería referirse ó pago foral de terras ou a contribución ós conventos.

Praia de Soutoxuste

Punta do Puntal:

 

Toponimia Histórica


Toponimia recollida no Catastro de Ensenada (1752)

-----Límites

Roca, a (sitio)

Portela de Ciguelos

Puntal

Fuente dos Frades

Monte do Cabaleiro

Outeiro dos Porros

Mina, a

Portela da Pía

Loureiro, o (marco)

Folgosas (marco)

Lombo, o

Campo dos Codorneiros

Fuente Espiñeira

Pedras Mouras

Viso, o (marco)

Hermita de la Peneda

------

Río do Val de Muíñas

-----

Viguelos (sitio de)

Gándara (sitio de)

 

 


Outros Documentos

Castrizán: Nome da fortaleza construida e destruida na Peneda (O Viso) no s. XV.

Outeiro Grande: Monte e sitio, onde se lle fixo unha homenaxe a Casiano García García (1928-04-22 El Correo de Galicia (Bos Aires))

Rabunade. 13-7-1615. Venta de la heredad llamada "de Rabunade", sita en Santa María del Viso, dada por Diego Sarmiento de Rivadeneira a favor de Domingo Martínez da Portela y su mujer Catalina de Miñar, vecinos del mismo lugar. Venta de la heredad llamada "da Rabunade", sita en Santa María del Viso, dada por Domingo Martínez da Portela a favor de Miguel Vidal y Pedro Vidal, labradores y vecinos dicho lugar. .

 

Texto: J. Migueles

Actualizado: 03-07-2015

Escribir comentario

Comentarios: 0